Sedinte ale Consiliului Local

2023

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

2018

 

2017

 

 

 

2016

 

Hotarari in noul mandat.

 

 

 

 

2015

 

2014

 

2013

 • Hot. nr. 05/12.02.2013 privind functionarea retelei scolare a unitatii de invatamant de stat din com. Armasesti, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 06/12.02.2013 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1683/21.06.2011 incheiat intre primaria com. Armasesti, jud. IL, si dl. Acsinia Mircea pt. un imobil Magazin Mixt (Bar) Malu Rosu apartinand dom. privat al com. Armasesti.
 • Hot. nr. 07/12.02.2013 privind vanz. unui ter. intravilan apartinand dom. privat al com. Armasesti, jud. IL, dl. Avram Aurelian, proprietarul constructiei.
 • Hot. nr. 09/12.02.2013 privind incetarea contr. de concesiune nr. 09/15.09.1997 incheiat intre primaria comunei Armasesti si dl. Ulmeanu Gheorghe pt. un teren in supr. de 940 mp. apartinad domeniului privat al comunei Armasesti, jud. IL.
 • Hot. nr. 10/12.02.2013 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pt. trimestrul IV 2012.
 • Hot. nr. 12/12.02.2013 privind scoaterea spre conces. a unui nr. de 59 de loturi de teren apartinand dom. privat al loc. situate astfel: 3 loturi in T 65, 26 de loturi in T 65/1 si 30 de loturi in T 203 mp, din satul Armasesti, com. Armasesti, jud. IL.
 • Hot. nr. 13/12.02.2013 privind aprobarea planului anual de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Armasesti, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 20/27.03.2013 privind adoptarea bugetului local pe anul 2013.
 • Hot. nr. 21/27.03.2013 privind planul anual al achizitilor pe anul 2013.
 • Hot. nr. 24/27.03.2013 privind stab. cuant. orar al ind. ce se acorda pers. din serv. de urgenta voluntara din com. Armasesti

 

2012

 

 • Hot. nr. 47/04.09.2009 privind reactualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al com. Armasesti.

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.